Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Hermansby Idrottsförening
Fotboll
GLÄDJE

Allt vi gör, gör vi med glädje


  •  Vi skapar glädje genom intresse och engagemang. Det skall vara roligt och inspirerande att delta när vi träffas.
  • Tillsammans skapar vi en miljö där det är lustfyllt att spela och leka. Alla tar ansvar för att stötta varandra i både med och motgång.
  • Vi ser och uppmärksammar alla när vi sprider glädje med vår positiva attityd.

GEMENSKAP

I Hermansby IF är vi stolta över att alla får vara med


  • Genom att behandla alla som en kompis skapar vi en vänskaplig atmosfär där vi respekterar varandras likheter och olikheter.
  • Vi skapar gemenskap genom god laganda, trygghet och tillhörighet där alla känner sig välkomna i en inkluderande miljö.
  • Vi är lyhörda och hjälpsamma, vi tar ansvar för varandra och ger varandra komplimanger.
  • Oavsett roll i föreningen är vi en del av ett sammanhang där alla kan vara med och bidra.

UTVECKLING

I Hermansby IF utvecklas vi genom Glädje och Gemenskap


  • Tillsammans skapar vi förutsättningar för alla att växa och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar oavsett mål och ambitionsnivå.
  • Genom positiv feedback och respekt utvecklar vi ett gott samarbete.
  • Vårt arbete ska kännetecknas av ansvarstagande och framåtanda för klubbens bästa.
 
Guldsponsorer
Sponsorer